σταντ με εικόνα από plexiglass

σταντ με εικόνα από plexiglass