σταντ για περιοδικά από Plexiglass

σταντ για περιοδικά από Plexiglass