σταντ ακρυλικό με καμπύλη για παρουσίαση προϊόντος

σταντ ακρυλικό με καμπύλη για παρουσίαση προϊόντος