Προφυλάξεις σχετικές με το Plexiglass

Προφυλάξεις σχετικές με το Plexiglass

Το  Plexiglass (επεξεργασμένο ή ανεπεξέργαστο)  θα πρέπει να χρησιμοποιείται  με προσοχή γιατί είναι ένα εύφλεκτο  υλικό .  Σε γενικές γραμμές, οι ίδιες προφυλάξεις φωτιάς που ισχύουν και για άλλα παρεμφερή υλικά ισχύουν κατά την επεξεργασία, αποθήκευση, ή μεταφορά του υλικού.

Σχετικές προφυλάξεις αφορούν :

-Xρήση  δομής(κατοχή)

-Τοποθεσία  (έκθεση)

-‘Υψος και περιοχή

-Τύπος  διαρρυθμίσεων ( διακοσμήσεις, τελειώματα)

-Διαθεσιμότητα και δομή εξόδων κινδύνου/πυρκαγιάς

-Ανάγκη για ειδικά συστήματα αντιμετώπισης πυργαγιάς όπως  ψεκαστήρες, αεραγωγοί, συστήματα ανίχνευσης καπνού φωτιάς, συστήματα νερού κ.α.

Eκτός και αν υπάρχουν ελαφρυντικές συνθήκες, σε περίπτωση πυρκαγίας εκ του υλικού και εύφλεκτης ύλης συνιστάται η χρήση ψεκαστικών συστημάτων.

Η χρήση φύλλων  Plexiglass  δεν περιορίζεται λόγω του χαρακτήρα των προϊοντων  αποσύνθεσης αλλά λόγω των εύφλεκτων του χαρακτηριστικών.

H θερμοκρασία ανάφλεξης των φύλλων  Plexiglass είναι ψηλότερη από  αυτήν του ξύλου, αλλά σε περίπτωση που αρχίζει η ανάφλεξη, το υλικό θα κάει με ταχύ ρυθμό.  ‘Oσο για την συμπεριφορά κατά την  καύση, τα φύλλα  Plexiglass  παράγουν θερμότητα και καίγονται  πολύ γρήγορα.

Το  Plexiglass αρχίζει να μαλακώνει  σε θερμοκρασία 260F  και να αναφλέφεται περίπου στους 560F. Eάν παγιδευτεί σε αέρα κατά την διάρκεια της ανάφλεξης, θα σχηματίσει καυτές σταγόνες.

‘Oταν το Plexiglass  εφαρμόζεται σε τοίχο ή ταβάνι ή laminate, αποτελεί  βάση για εξάπλωση θερμότητας και αερίων που προκαλούν ανάφλεξη. Η καύση του Plexiglass  ωστόσο, δεν προκαλεί την δημιουργία καπνού και αερίων σε υπερβολικό βαθμό. Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται εξαρτώνται από την ποσότητα  αλλά και ποιότητα του φύλλου που καίγεται και τις συνθήκες καύσης.

Για πρόληψη πυρκαγιάς, είναι  καλύτερο τα φύλλα να βρίσκονται σε ααπόσταση άνω των 10 μέτρων  με εστίες  φωτιάς ή εύφλεκτα  υλικά.  Tα φύλλα επίσης πρέπει να διαφυλλάσονται ξεχωριστά σε κλειστό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου σε τέτοιες περιπτώσεις (ανοιχτές εστίες, εύφλεκτα υλικά).  Oι  βιοημηχανικοί κανονισμοί θα πρέπει να τηρούνται και ελέγχονται πλήρως από όλους τους χειριστές του υλικού. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερη ποσότητα του υλικού από όση χρειάζεται λόγω ψηλότερου κινδύνου εξάπλωσης της πυρκαγιάς και σε άλλες εστίες.

plexiglass προφυλάξεις