περιστέρι από plexiglass

περιστέρι από plexiglass