Πακγρήτιο φαρμακευτικό συνέδριο – βραβείο από πλέξιγκλας