Μοναδική φωτογραφία εκτυπωμένη σε plexiglass

Μοναδική φωτογραφία εκτυπωμένη σε plexiglass