μικρό τραπεζάκι από plexi με ράφι

μικρό τραπεζάκι από plexiglass με ράφι