Μαύρο αναλόγιο plexiglass σε συνδυασμό με ξύλο

Μαύρο αναλόγιο συνεδριών plexiglass σε συνδυασμό με ξύλο.