Λευκό αναλόγιο plexiglass συνδυασμό με ξύλο

Λευκό αναλόγιο ομιλητών plexiglass συνδυασμό με λευκό ξύλο