κουτί από Plexiglass με χάραξη από laser

κουτί από Plexiglass με χάραξη από laser