Κληροτίδα με βάση plexiglass

Κληροτίδα με βάση plexiglass