κληροτίδα από plexiglass

κληροτίδα από plexiglass