κάλπη άσπρη από plexiglass

κάλπη άσπρη από plexiglass