θήκη για νομίσματα από Plexiglass

θήκη για νομίσματα από Plexiglass