επιτραπέζιο με έμλβημα εταρίας

επιτραπέζιο με έμλβημα εταρίας