Εγκλωβισμός νομίσματος σε Plexiglass

Δείτε μοναδική κατασκευή εγκλωβισμού νομίσματος σε Plexiglass