εγκλωβισμός αντικειμένου (κουτί από τσιγάρα)

εγκλωβισμός αντικειμένου (κουτί από τσιγάρα)