αναλόγιο με 3 φύλλα στήριξης

αναλόγιο με 3 φύλλα στήριξης