αναλόγιο διαφανή με εσωτερικούς κύλινδρους

αναλόγιο διαφανή με εσωτερικούς κύλινδρους