ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟ PLEXIGLASS

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ PLEXIGLASS ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ