προστατευτικό μηχανής από Plexiglass

προστατευτικό μηχανής από Plexiglass