ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ PLEXIGLASS ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ PLEXIGLASS ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ