κάλυμμα bar από plexiglass

κάλυμμα bar από plexiglass