Αναλόγιο συνεδρείων και ομιλητών plexiglass με ξύλο

Αναλόγιο συνεδρείων και ομιλητών  plexiglass με ξύλο