Αναλόγιο συνεδρείων από plexiglass απλό

Αναλόγιο συνεδρείων από plexiglass απλό